Dům přírody Žďárských vrchů

 

Našimi sousedy se stal Dům přírody Žďárských vrchů.

Tento statek je provozován obecně prospěšnou organizací Chaloupky. Jedná se o nadšence do přírody a na jejich práci je to vidět.

Další info převzato z https://www.dumprirody.cz/zdarskevrchy/

Vítejte v chráněné krajinné oblasti Žďráské vrchy, v krajině vymodelované rukou člověka z podoby pralesního hvozdu do mozaiky lesů, luk a polí, ozdobenou lesknoucími se hladinami rybníků a osadami horáckých chalup. Vítejte v krajině rašelinišť a mokřadů, kde pramení řeky, jejichž vody odtečou do dvou různých moří. Vítejte v krajině inspirující básníky, hudebníky i malíře a pojďte se i Vy nadechnout a inspirovat.
 

Dům přírody nalezl své sídlo v obci Krátká v historickém statku č. p. 2, z druhé poloviny 19. století. Název obce nemůže být výstižnější a možná i díky své velikosti si svůj původní ráz zachovala natolik, že byla vyhlášena vesnickou památkovou rezervací. Malebnost lidových staveb je umocněna jejich vhodným začleněním do krajiny.
 
Expozice domu přírody se věnuje vývoji místní krajiny a přírody v průběhu věků. Představuje oblast v obdobích před příchodem člověka, během středověké kolonizace, rozvoje místního průmyslu, kolektivizace, ale také pohled do budoucnosti. Cílem domu přírody je představit  návštěvníkům danou oblast po všech stránkách. Měli by ji pokud možno  vnímat všemi smysly, všemi póry.